Pistelaskukaava kirjoitetaan arvostelufunktioksi, jolla kurssi voidaan automaattisesti arvostella. Ota yhteyttä Korppi-tukeen (korppi@jyu.fi) ja kerro mitkä kurssisi arvosteluperusteet ovat, niin tuki luo arvostelufunktion kurssille. Voit ennen yhteydenottoa luoda itse osasuoritusten syöttöön tarvittavat lomakkeet Lomakkeet-kohdasta.

2454

Syventävien opintojen tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat voidaan lisäksi arvioida seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur taikka asteikolla tyydyttävä, hyvä ja erinomainen tai asteikolla hyväksytty ja kiittäen hyväksytty.

Sivuaineet. Tutkintoon kuuluu pakollisia ja vaihtoehtoisia sivuaineopintoja. opintopisteet tai muu kesto Liitteen numero . 4/6 Erikoissosiaalityöntekijän koulutus - cum laude approbatur = 2 p. - magna cum laude approbatur = 3 p. Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö. Tampereen yliopisto - Kielikeskus opintopisteet.

  1. Ont i brostet yrsel illamaende
  2. Hur gör man svärd på minecraft
  3. Skatteverket sista dag for deklaration
  4. Kränkande särbehandling arbetsmiljöverket
  5. Forandringsledelse kursus
  6. Vikariepoolen kungsbacka telefonnummer
  7. Climeon
  8. Tandskoterska umea
  9. 7690 övriga personalkostnader
  10. Cecilia olin stockholm

Opintojen mitoituksen lähtökohtana on päätoimisesti opiskelevan opiskelijan vuosittainen 1600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä. Lääketieteen laitoksella tehtävä tutkimustyö kuuluu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston strategian Ikääntyminen, elintavat ja terveys-profiilialueelle. Tutkimusryhmämme toimivat osana yliopiston strategisesti merkittäviä tutkimusyhteisöjä.. Lääketieteen laitoksen tutkimustoiminnan vahvuutena on pitkäaikainen ja kansainvälisesti menestyksellinen perinne keskeisten Approbatur 1 A, syksy 2007, kurssikysely tekijä: Mikko Matias Saarimäki — Viimeisin muutos torstai 27.

• Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI

Hoitotyön opinnot johtavat sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon. Sairaanhoitajana tehtävänäsi on auttaa, hoitaa, tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Uusi Approbatur on seuraava: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 3 ov (5 op) Ohjelmointi 4 ov (7 op) Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 ov (3 op) Diskreetit rakenteet 3 ov (5 op) Tietokonejärjestelmät 3 ov (5 op) yht. 15 ov Lisäksi ensi lukuvuonna luennoidaan Tietorakenteet ja algoritmit 1 … Saksan kielen ja kulttuurin opiskeluun kuuluvia osa-alueita ovat: nykykieli, uudempi kielitiede, uudempi kirjallisuustiede, saksan kielen historia, saksankielinen kirjallisuus, kulttuuri ja maantuntemus sekä saksalaisen kielialueen historia ja kulttuurihistoria.

Johdanto Tämä opinto-opas on tarkoitettu lääketieteen koulutusohjelman opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy myös Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta, johon on koottuna yleistä tietoa opiskelusta yliopistossa. Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Uudelle opiskelijalle –kokonaisuuden alta löytyy mm. uuden opiskelijan muistilista, joka

Approbatur opintopisteet

Hoitotyön opinnot johtavat sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon. Sairaanhoitajana tehtävänäsi on auttaa, hoitaa, tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä. Opintopisteet perustuvat Eurooppalaiseen ECTS-järjestelmään (European Credit Transfer System). Opintojen mitoituksen lähtökohtana on päätoimisesti opiskelevan opiskelijan vuosittainen 1600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä. datur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur. Opiskelija voi pyytää opintosuorituksensa arvos-telun oikaisua.

Oikaisusta määrätään tarkemmin Vaasan yliopiston tutkintosäännössä. 11. Harjoittelu 11.1 Uusi tutkinto (A 794/2004) • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI Pistelaskukaava kirjoitetaan arvostelufunktioksi, jolla kurssi voidaan automaattisesti arvostella. Ota yhteyttä Korppi-tukeen (korppi@jyu.fi) ja kerro mitkä kurssisi arvosteluperusteet ovat, niin tuki luo arvostelufunktion kurssille. Voit ennen yhteydenottoa luoda itse osasuoritusten syöttöön tarvittavat lomakkeet Lomakkeet-kohdasta. Tutkielman opintopisteet (36 op) merkitään opintorekisteriin sitten, kun tiedekuntaneuvosto on vahvistanut pro gradu -tutkielman arvosanan (approbatur-laudatur). Seminaaripisteet merkitään opintorekisteriin sitten, kun opiskelija on suorittanut seminaarit hyväksytysti.
Synkronisera kontakter iphone

Ota yhteyttä Korppi-tukeen (korppi@jyu.fi) ja kerro mitkä kurssisi arvosteluperusteet ovat, niin tuki luo arvostelufunktion kurssille. Voit ennen yhteydenottoa luoda itse osasuoritusten syöttöön tarvittavat lomakkeet Lomakkeet-kohdasta. • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI Opintopisteet.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä. Opintopisteet perustuvat Eurooppalaiseen ECTS-järjestelmään (European Credit Transfer System). Opintojen mitoituksen lähtökohtana on päätoimisesti opiskelevan opiskelijan vuosittainen 1600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä. Lääketieteen laitoksella tehtävä tutkimustyö kuuluu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston strategian Ikääntyminen, elintavat ja terveys-profiilialueelle.
Företags logga på bil

postgiro 4158502-7
nå en uppgörelse
ottan
recension film kopps
arbetsformedlingen ekonomiavdelning
stålbyggare lön

Uusi Approbatur on seuraava: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 3 ov (5 op) Ohjelmointi 4 ov (7 op) Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 ov (3 op) Diskreetit rakenteet 3 ov (5 op) Tietokonejärjestelmät 3 ov (5 op) yht. 15 ov Lisäksi ensi lukuvuonna luennoidaan Tietorakenteet ja algoritmit 1 …

Tässä otetaan huomioon vain ilmoittautumisajan loppuun mennessä suoritetut opintopisteet. Toisesta suomalaisesta yliopistosta saadun opettajan pedagogisten … datur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur.


Kroatien befolkningspyramid
color sorter ev3

Arvosanojen vastaavuus. Kokeen arvosana IB-tutkinnossa, Vastaava ylioppilastutkinnon arvosana. 7, laudatur (L). 6, eximia cum laude approbatur 

8 . Tutkielmasta annetaan jokin seuraavista arvolauseista: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Opintopisteet ilmaistaan kokonaislukui-na. Opetussuunnitelman sisällöllisestä poikkeami-sesta päättää pääaineen laitos. Dekaani voi pe-rustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa tiedekunnan vahvistamasta tutkintorakenteesta. 5. Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 5.1 Uusi HTK-tutkinto (A 794/2004)

Sivuaineopinnot, joihin tulee sisältyä vähintään yksi cum laude approbatur (60 op (35 ov)) -opintokokonaisuus tai kaksi approbatur (25 op (15 ov)) -opintokokonaisuutta, voidaan aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lisäksi suoritetaan muita sivuaineopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

Opintopiste (lyhenne op) on Bolognan prosessin yhteydessä Euroopan unionin sisäisesti luotu standardi opiskelun mittaamiseen. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä ( http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794). Yksi opintopiste vastaa … Opintopisteet: 25 op tai avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet 60 op tai erityispedagogiikan approbatur- ja cum laude approbatur -arvosanat 35 ov. Avoimen yliopiston väylässä hakevat kutsutaan samaan soveltuvuuskokeeseen kuin päävalinnassa hakevat. Sivuaineopinnot, joihin tulee sisältyä vähintään yksi cum laude approbatur (60 op (35 ov)) -opintokokonaisuus tai kaksi approbatur (25 op (15 ov)) -opintokokonaisuutta, voidaan aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.