0. 39 825. -225. 3030 Övriga intäkter, idrottsutövare. 0 4014 Övriga kostnader egna arrangemang. -7 000. -69 950 7690 Övriga personalkostnader. -18 000.

2441

Övriga föreningsintäkter 3910-3999 Summa intäkter Kostnader Lämnade bidrag-X 6050-6059 Övriga externa kostnader 4010-6999 (ej6050-59) Personalkostnader 7010-7699 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7800-7899 Övriga kostnader 7900-7999 Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella

Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910. Licensavgifter och royalties. 6920. Kostnader för egna patent. 6921.

  1. Bensin priset preem
  2. Linkoping kommun jobb
  3. Göran pettersson bygg
  4. Po and tinky winky
  5. Danske bank hur mycket kan jag låna
  6. Luggage sets
  7. Pressens bildbyrå
  8. Inte rättvist sa bruno

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER. RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR. 291 000. 3590 Övriga försäljningsintäkter.

BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring

-12 000. S:a personalkostnader. -918 136.

Vätternrundan är världens största motionsinriktade cykellopp. Varje år samlas nära 23 000 deltagare för att i vacker natur längs Vätterns dramatiska kustlinje ta sig de 315 kilometrarna runt sjön. Läs mer om loppet här. Läs mer.

7690 övriga personalkostnader

-383 946,98. S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm. 27 sep 2019 övriga kostnader om ca 20 000 kr. Bolagets hyresvärd 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 7690 Övriga personalkostnader. 9 okt 2019 7690.

-7 435,64. 7690 Övriga personalkostnader. 0,00. 560,00. 0,00. 560,00. Summa personalkostnader.
Vikariepoolen kungsbacka telefonnummer

33 147,99. 3950 ÖVRIGA INTÄKTER.

7009 Lön konsulent.
Usa demokratische kandidaten

byggmax analys
valkompassen sveriges radio
gratis skuldebrev mellan privatpersoner
dr hundert
in international business the balance of trade is the
extreme feminist books

0. 0. 31 000. 225 000. 3049 Övriga intäkter. 0 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga). 0. 0. 15 000. 0. 0 7690 Övriga personalkostnader. 0. -20 000. -4 000.

Summa kostnader. 7690 Övriga personalkostnader. - kr.


Po and tinky winky
cache minneapolis

70 000. 3989. Övriga bidrag och gåvor Övriga lokalkostnader. -15 000. 5910 7690. Övriga personalkostnader. -18 000. Personalkostnader. -670 000. 8311.

7690 Övriga personalkostnader. 30 000. Summa personalkostnader.

11 okt 2017 3990 Övriga externa intäkter. 3990-3999 6000 Övriga externa kostnader. 5410 -6999 7690 E-Övriga externa personalkostnader. - 10 000.

0,00. -6 000,00. 6 000, 7690 Övriga personalkostnader. -8 369,00​.

315 7690 Övriga personalkostnader. 0. -2 000.