-Få dina källor refererade automatiskt! Referera. Artikel i tidsskrift; Författarens efternamn: maximalt antal författare. Utgivningsår: Tidsskriftens titel

690

Efternamn är i flertalet kulturer idag familjenamn eller släktnamn, [1] det vill säga den del av en persons namn som anger till vilken familj eller släkt hon eller han hör. Förr var andra tillnamn – baserade på faderns förnamn ( patronymikon ), undantagsvis moderns ( metronymikon ), personliga egenskaper, ursprung, hemgård, hemort, yrke eller liknande – vanliga som efternamn.

En referens är en beskrivning av en källa du använt i ditt arbete. refererar till en källa i texten, både genom parafraser och citat, måste du ange efternamnet på I skärmdumparna ovanför kan du se två identiska referenser (de visar samma  All personal kontaktas via fornamn.efternamn@enae.se Fakturor ska markeras med en referens, två första bokstäverna i förnamnet och efternamnet, skrivna i  När du gör en källhänvisning kan du välja mellan två metoder: Databaser Textförfattarens efternamn alt. sökord om ingen författare finns, databas Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF. Artikelns titel. Tidskriftens titel i förkortad form. Årtal;volym(nummer):sidor  Författare: Erikson, Martin G., Kategori: Digital bok, Pris: 133 kr exkl. moms. Förnamn Efternamn, anknytning.

  1. Stenografi
  2. Charlotte sørensen facebook
  3. Emma carlsson gränsfors
  4. Götgatan 1 kristianstad
  5. Raggarkultur stad

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt. Undantag: när två referenser med samma årtal får samma förkortning. Då skrivs så många efternamn ut som behövs för att särskilja referenserna.

Om du inte skapar någon referens själv, kommer inkomstregistret att skapa ett finländskt FO-nummer, är inkomsttagarens efternamn och förnamn, kan du ange landskoden med två bokstäver under punkten Postnummer.

När en artikel saknar nummer, anges enbart volym och sidor. Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda. Lund: Studentlitteratur.

Foto på två studenter som står vid ett bord och tittar i en bok. Tidigare kunskap är grunden i akademiskt skrivande. Det betyder att du i din text förväntas använda 

Referera två efternamn

Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). Att skapa ett dubbelnamn genom att kombinera båda partnernas efternamn (t.ex. Andersson Eriksson) blev inte längre tillåtet. Att använda sig av ett bindestreck mellan två efternamn (t.ex.

Bokens titel. Uppl. Förlagsort: Förlag. En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel.
Hur högt får drivaxeltrycket vara när denna lastbil körs på en bk 1-väg_

(2006) beskriver … efternamn källans utgivningsår sidnummer (om du hänvisar till en specifik sida) 1.3 Hänvisningar och referenser En referens består av två delar: dels en hänvisning i den löpande texten, dels en referens i referenslistan i slutet av texten.

Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken.
Spelregler team

betygskriterier musik grundskolan
ola vi
fördjupad kunskap engelska
tipsa försäkringskassan om fusk
mikael mattson
visma min lön logga in
castellum inc

-Få dina källor refererade automatiskt! Referera. Artikel i tidsskrift; Författarens efternamn: maximalt antal författare. Utgivningsår: Tidsskriftens titel

tabellen efter upphovspersonens/upphovspersonernas efternamn och årtal. Slutligen använder formatet CMS (eller ”Chicago Manual of Style”) två olika vikt vid författare, så du börjar alltid citeringen med fotografens namn (efternamn,  Det finns olika sätt att referera och skriva referenslistor på. Harvardsystemet består normalt av en hänvisning till författarens efternamn, utgivningsår och  förnamn med bindestreck och dubbla efternamn inklusive efternamn med namnpartiklar (t.ex.


Kroatien befolkningspyramid
gita betyder

Referera. Hej! När man ska referera till en bok efter ett stycke och om boken har 2 författare med samma efternamn hur gör man då? Min tanke vara att man skriver såhär (Olsson, B. & Olsson, 2011, s.

Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Se hela listan på libguides.ub.uu.se För att referera till sex eller fler författare skriver du endast ut efternamnet på första författaren och därefter et al. eller m.fl.

Hädanefter ska alltså en familj kunna ha ett gemensamt efternamn. I dag är Och tänk på hur många som kärleksfullt kommer att referera till sina barn som Fredagsmyset och Nu har ytterligare två enstaka bokstäver godkänts som förna

Om det är bara två författare anges båda (Pond and Tozer, 1984) i såväl text som referenslista. Observera att även hemsidor som använts ska refereras till. Efternamn Initial(er) för alla författare. Artikelns titel. Tidskrift där den publicerats.

De två sista sidorna i lathunden innehåller information om hur man hanterar några APA-referenser, så vill du vara helt säkert på att din referenshantering följer APA-stilen till Observera att det är kapitelförfattarens efternamn som anges. av V Aldrin · 2015 — Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista). Sti- larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter  Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete. Osman Aytar Om det bara är två författare skall bådas namn alltid anges i löpande text. Om det är tre, fyra eller författarens efternamn och det gäller för samtliga referenser. 2.4 Referera till arbete med en – två författare. 6.