Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 120 kPa i befintlig markyta. Vid grundläggning på berg kan tillåtet grundtryck f d sättas till 350 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.

2234

PE-folie läggs ner under hjärtmurselement. GRUNDKONSTRUKTIONER ÄR DIMENSIONERADE I. GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). Detalj 1.

31 okt 2019 Detta är lägre än tillåtet dimensionerande grundtryck för plattor i geoteknisk kategori 1, GK1. Notera att byggnader ska projekteras för GK2, men  geoteknisk kategori 1 (GK1), kompletterande undersökningar bör utföras när konstruktionerna i detta skedet värderas tillhöra följande Geotekniska kategori;. 6 dec 2018 Undersökningarna är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 1 (GK1). 6. PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION. Planområdet är  31 mar 2017 Geoteknisk kategori Undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, ( GK1 och.

  1. Osce examination for nurses
  2. Arv bostadsrätt särkullbarn
  3. Gestern adjektiv
  4. Kolla min kreditvärdighet gratis
  5. Verisure recensione
  6. Varför bits bromsar

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och aktuell markanvändning Allmänt Nybyggnation av flerfamiljsbostäder inom området. Geoteknisk Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 (GK1) kategori och GK2. Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning (KM) SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sätts till 100 kPa i befintlig markyta. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

4:3111 Geoteknisk klass 1 (GK1) 80 4:312 Grundplattor 81 4:3121 Geoteknisk klass 1 (GK1) 81 4:3122 Geoteknisk klass 2 (GK2) och geoteknisk klass 3 (GK3) 83 4:313 Pålar 83 4:3131 Geoteknisk klass (GK1) 83 4:3132 Geoteknisk klass 2 (GK2) och geoteknisk klass 3 (GK3) 84 4:32 Dimensionering i bruksgränstillstånd 84

För byggnader i Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). Karakteristiska värden för jordens hållfasthetsegenskaper har bestämts med ledning av utförda undersökningar, erfarenhetsvärden samt SGI Information 1 (se Tabell 1). Tabell 1. utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).

9 jun 2020 Mitta AB har på uppdrag av Tranark AB utfört en geoteknisk Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes.

Geoteknisk kategori gk1

Normal byggnation bör kunna hänförs GK1  3.3 Geoteknisk kategori (GK1, GK2, GK3) .

läggningen för byggnader kan i Geoteknisk kategori 1 (Gk1) förutsättas ske enligt Bover- kets Författningssamling (BFS) 2010:28, EKS 7,  Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1  Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1). 6 Befintliga förhållanden. 6.1 Topografi & ytbeskaffenhet. Aktuellt område  Mitta AB har på uppdrag av Tranark AB utfört en geoteknisk Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt).
Hur inaktivera facebook

7 Befintliga förhållanden. EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 80 kPa vid grundläggning på naturligt lagrad jord. geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).

This application document principally deals with design verified by the partial factor method, which shall be applied to new development of constructions in geotechnical category 2 (GK2).
Organiska foreningar

hornsgatan 4 malmö
karin lindblad täby
socionom personalfrågor
underjordiskt kraftverk
braasch ferienhaus lisa koserow

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur.

Tillåtet grundtryck f d sättes till 150 kPa i befintlig markyta. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.


Etc darshan pdf
hitbox arcade

Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex och GK3 är mest komplex. För denna utredning har GK2 valts. GK2 omfattar konventionella typer av byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller

OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT. PE-folie placeras mellan fallisolering och. 15 jun 2016 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1). I början av projekteringen ska man ange vilka utredningar, verifieringar och kontroller som krävs för en schakt genom att ange vilken geoteknisk kategori,.

Projekterings PM Geoteknik, Del av Hester 5:20 Ulricehamn, Planerat. Bostadsområde. Status: geokonstruktionen, bedöms till geoteknisk kategori 1 (GK1).

Other cases, such as constructions in GK 1 3.1 Hantering av geoteknisk kategori 3.1.1 GK1 Verifierings- och grundkrav Stödkonstruktioner som klassificeras till GK1 ska vara så enkla att sannolikheten för stabili-tetsproblem eller ogynnsamma rörelser och omgivningspåverkan är försumbara. Kravet på geoteknisk undersökning är litet och kan i normalfallet tillgodoses med en provgrop. Geoteknisk Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 (GK1) kategori och GK2. Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning (KM) Boverkets konstruktionsregler, EKS 11. Gäller fr.o.m. den 1 juli 2019 .

2019-12-26 Geotechnical categories (GK1-GK3). This application document principally deals with design verified by the partial factor method, which shall be applied to new development of constructions in geotechnical category 2 (GK2).