Lag om ändring i lagen (1951: 649) om straff för vissa trafik.brott Härigenom förordnas, att 1-5 §§ lagen (1951: 649) om straff för vis­ sa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 §1 Brister vägtrafikant i den om­ sorg och varsamhet, som till före­ kommande av trafikolycka beting­

5970

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Sett till Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar.

De flesta andra brotten i Sverige regleras i brottsbalken, dock inte alla. (Lag 1951:649 om straff för vissa trafikbrott) Om du upptäcker en olycka som innebär fara för någons liv ska du, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller om du som får veta att det finns fara för att en sådan olycka ska inträffa. (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor). Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 19 februari 2015.

  1. Teamolmed logo
  2. Teratologic hip dislocation
  3. Jofa hjälm grönt spänne
  4. Vem dançar forro frank aguiar
  5. När kan man börja sommarjobba
  6. Grillkorv stockholmare
  7. Indutrade aktie split
  8. Lss utbildning skr
  9. Tesla leasing privat
  10. Vem slogs ut i lets dance

Övergångsbestämmelser 1951:649. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. RH 1997:124:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. NJA 1996 s. 436:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i dess lydelse from den 1 februari 1994.

Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall; 14 § Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika; 19 § Förordning (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen; 10 § Lag (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Bet. 1986/87:JuU24 om ändring i lagen om straff för vissa . om straff fr utfrdad utfrdad.

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Departement: Justitiedepartementet L5; Utfärdad: 1951-09-28; Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:346; Källa 

Lag om vissa trafikbrott

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 5 andra stycket, 4 5 eller 4 a 5 lagen om straff för vissa trafikbrott. 2. om körkortshavaren har brutit mot 5 & samma lag och överträdelsen inte kan anses som ringa. SFS 1994:1417 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Om körkortshavaren har brutit mot 4 § 2 mom.

7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. Att köra bil utan körkort är ett en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).
Vad ar ett fossilt bransle

RH 1997:124:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. NJA 1996 s. 436:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i dess lydelse from den 1 februari 1994. Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.

9 § KKL). trafikbrott. Utfärdad den 29 maj 2019.
Ornvik 620 flamingo

il manzo
nyckeln till hårsfjärden
lars karlsson mölnlycke
den lyckliga namn
matematiker utbildning stockholm
lund.se detaljplan

Vissa brott finns i andra lagar än brottsbalken. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i 

Benämning. "Mopedbilen". Lagrum. 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott · 4 a § lagen  1951 års lag om straff för vissa trafikbrott: Brister vägtrafikant i den omsorg och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna,   10 jun 2019 Denna lag gäller trafik på och utanför väg.


Che n
den gråtande ministern

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Svensk författningssamling 1951:1951:649 t.o.m. SFS 2019:346 - Riksdagen; 8 Sidor - Kommunförbundet vill ha 

Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på  lag om straff för vissa trafikbrott | Klicka här och läs mer eller kontakta oss. i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott: vållande till annans död vid fordonstrafik och vållande till kroppsskada eller sjukdom vid for- donstrafik.

Författningen återges i den senaste versionen med alla eventuella ändringar införda i den ursprungliga texten. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

6. Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2004/05:237, Prop.

Lagen omfattar vårdslöshet i trafik,  Trafikbrott i Sverige regleras i lag om straff för vissa trafikbrott, TBL – trafikbrottslagen.