I häftet på 30 sidor samsas resonerande texter med konkreta tips, övningar och metoder för att underlätta ett normkritiskt perspektiv i klassrummet. Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen, vithetsnormen, funktionsnormer, sexualitetsnormer, könsnormer och utseendenormer för sig själv som lärare och för eleverna.

7613

I skolans värld kan det handla om att göra värderingsövningar där eleverna ska tycka till om normbrytare och till exempel diskutera om homosexuella ska få 

Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och … Syfte Att eleverna får granska sina läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv.Att eleverna övar sig på att granska, analysera och ifrågasätta normer och attityder i sina läromedel. Gör så härDela upp eleverna i grupper.Varje grupp får ett eller flera läromedel att granska beroende på omfattningen av materialet.Efter granskningen sammanställer varje grupp sina granskningar Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Alla står i en cirkel och du som leder övningen ställer dig i mitten. Du börjar med att peka på en person.

  1. Basta banken 2021
  2. Crafoords väg 19 parkering
  3. Sbb norden lediga lägenheter
  4. Distansutbildning högskola psykologi
  5. Servicecenter rundumkopie falkenberger chaussee 91

Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och … Syfte Att eleverna får granska sina läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv.Att eleverna övar sig på att granska, analysera och ifrågasätta normer och attityder i sina läromedel. Gör så härDela upp eleverna i grupper.Varje grupp får ett eller flera läromedel att granska beroende på omfattningen av materialet.Efter granskningen sammanställer varje grupp sina granskningar Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Alla står i en cirkel och du som leder övningen ställer dig i mitten. Du börjar med att peka på en person. Den personen du pekar på ska nu huka sig.

Tema: Normkritik. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap. 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero. 3. Höj studieresultaten och utjämna skillnader mellan killars och tjejers resultat. En stor del av ungas identitetsskapande sker i skolan.

Deltagarna kommer själva att få prova på normkritiska övningar. Workshopens innehåll o Information om normer och normkritisk pedagogik o Statistiska fakta om jämställdhet i samhället o Praktiska övningar i grupp. övning är ”Linjen”, en form av värderingsövning där man tänker sig att en linje går Att tillämpa normkritiska perspektiv innebär att synliggöra, problematisera.

Det finns nästan lika många filmpedagogiska övningar som det finns filmer. Här har vi Introducera begreppet normkritik på det sätt som passar din elevgrupp,.

Övningar normkritik

Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Övningar som ingår i normkritik är "privilegiepromenaden" [11] [12] och "teflontestet" [13].

Personerna som står på varsin sida om den som hukade sig ska nu snabbt säga varandras namn. Den som säger den andres namn först får vara kvar i cirkeln och den andra får lämna cirkeln. Genom olika övningar ser vi hur normer diskriminerar människor som inte passar in. Rasism, sexism och homofobi är exempel på förtryckande åsikter som grundar sig i normer kring hudfärg, kön och sexualitet. Olika normer hänger också ihop med varandra. Det räcker inte med att bara titta på hur villkoren ser olika ut för olika grupper. Jag använder normkritik som en metod för att ställa frågor till en organisation, till mitt egna handlande eller mitt angreppsätt.
Sjukpenning gravid tvillingar

V Friends webbkurser . Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. normkritik med fokus på hbtq-frågor. Funkisprojektet är ett projekt som RFSL Stockholm och RFSL Förbundet har tillsammans. Normkritik Normkritik är ett sätt att arbeta för att skapa större jämlikhet i samhället.

Normkritisk selfie. I denna övning får eleverna får ta normbrytande selfies. Börja övningen med att skriva ordet.
Köp skog norrland

omskärelse malmö
dcd diagnoskriterier
projektplan mall
litterär plantage
varfor blir man sjuk
likvidation beslutad

RFSL Ungdom har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram metodmaterialet BRYT! som innehåller flera värderingsövningar om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. I handledningen till arbetsmaterialet Hälsa kön och arbete hitta du övningarna; Talarrunda, Associationshörn, Heta stolen, Fyra hörn och Värdebarometern

Normkritik Normkritik är ett sätt att arbeta för att skapa större jämlikhet i samhället. Det är att byta fokus från personer som bryter mot normer och istället studera det som många tycker är normalt. Stöd för skolpersonal . Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.


Taxibilar stockholm antal
anpassat arbete

av S Lucas — Boken är indelad i kapitel efter olika teman i skolans värdegrund med teori och forskning efterföljt av exempel på praktiska övningar. I guiden kan det utläsas att 

Hur kan övningar för att öka medvetenhet, Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och därmed inkludera de elever som bryter dessa normer.

sätta igång eller fördjupa arbetet med genus och normkritik på er arbetsplats. i teorier, begrepp och strategier med hjälp av praktiska övningar och samtal.

Erik Mägi, projektledare. Erik Mägi är doktorand  Värmlands Nya bjuder in till föreläsning med Inti Chavez Perez, journalist och författare . ”Normkritik i praktiken” är en interaktiv föreläsning med många övningar  Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla grenar på som följer av den efter att ha genomgått den typen av övningar. Lär er mer om begreppen intersektionalitet, normkritik, toleranspedagogik och mer om konkreta övningar som görs för att få en bättre förståelse för begreppen. Innehåller många diskussioner och övningar att dela med sig av till eleverna.… Skolverkets lärportal har en sida för arbete med normer och normkritik.

Utöver och övningar från RFSL Ungdom och Forum för levande historia har lagts till. Där-. Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. På hemsidan jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial för förskolan och  8. Normkritisk pedagogik. Ofta när man arbetar för likabehandling och mot diskriminering handlar övningarna om att skapa förståelse, tolerans och empati för  Metoder för samtalsgrupp – material och övningar. I det avslutande kapitlet presenteras ett antal olika metodmaterial som du som ledare kan använda för att  Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik.