Det står numera uttryckligen i handboken att åklagare ska bemöta brottsoffer likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ställning i samhället.

5438

Hennes huvuduppgift består av att stötta brottsoffer, ett allt mer prioriterat område hos polisen. 1/2 Statistiken från den nationella brottsofferundersökningen år 2010 visar att länets polis är bra på att bemöta brottsoffer.

Om du som  Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Spanien har rätt att aktivt delta i straffrättsliga förfaranden och bemötas på ett respektfullt, professionellt,  Serie/rapport nr.: SOM-rapport 2009:19. Nyckelord: Mörkertal Bemötande Brottsoffer Utsatthet. URI: http://hdl.handle.net/2077/22955. Samling: SOM-rapporter  I kampen mot ungdomsbrottsligheten har brottsoffret alltför ofta haft en undanskymd roll. Nu är det dags att BÄTTRE BEMÖTANDE AV BROTTSOFFER .

  1. Bravura lediga jobb göteborg
  2. Bilverkstad ystadvägen

Hennes huvuduppgift består av att stötta brottsoffer, ett allt mer prioriterat område hos polisen. 1/2 Statistiken från den nationella brottsofferundersökningen år 2010 visar att länets polis är bra på att bemöta brottsoffer. bemöta brottsoffer och lämna information, stöd samt skydd kommunicera i skilda situationer utifrån olika individers och gruppers behov tillämpa Polismyndighetens värdegrund, de mänskliga rättigheterna och grund-läggande demokratiska värderingar i allt polisiärt arbete Synen på brottsoffer och brottsofferdiskursen är avgörande för hur brottsoffer bemöts och vilket stöd de får. Abstract The purpose of the essay is to perform a critical discourse analysis of the concept: crime victim in international, national and scientific documents. ningar bemöta önskemål om oskuldsintyg? Hur ska poliser förhålla sig till rappor- brottsoffer liksom till att våldet inte motverkas på ett effektivt och likvärdigt sätt.

22 mar 2012 av att möta människor i utsatta situationer. Denna breda kompetens är viktig för att tillgodose brottsoffers behov av information och hjälp (16).

Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2012. Arrangör: Brottsoffermyndigheten. – Lyssna på Bemöta brottsoffer direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app.

dit målsägande/brottsoffer har kallats för att höras i rättegång. En rundvandring Om du tycker att det känns svårt att möta gärningsmannen eller om det finns 

Bemöta brottsoffer

att om brottsoffer bemöts på ett sätt som gör att de känner sig bekräftade och respekterade kommer polisen att få mera information om den brottsliga händelsen (Holmberg 2004, s 155). Polisens bemötande av brottsoffer är alltså en viktig del i att upprätthålla en effektiv förundersökning. Som polis kommer vi ofta att bemöta brottsoffer i olika situationer, det vill säga personer som drabbats av ett brott och på något sätt tagit skada på grund av detta. För vissa kan detta, beroende på brottets karaktär, ses som en mindre allvarlig händelse i deras liv.

Burcar (2001) har intervjuat unga män som varit utsatta för rån och misshandel om hur de identifierat sig själva som brottsoffer. Rättsväsendets skyldighet att informera brottsoffer och ge dem ett gott bemötande i det egna ärendet är i vissa avseenden vagt reglerat och kan stå i konflikt med andra skyldigheter inom rättsväsendet, visar en avhandling från Umeå universitet. Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2012. Moderator: Gudrun Nordborg.
Solcellspaneler vikt

Ladda ner PDF Under de senaste decennierna har den svenska lagstiftaren alltmer fokuserat på bemötande av och information till brottsoffer. Även inom viktimologisk forskning har det visats på vikten av att bemöta offer med respekt och informera dem om sina rättigheter och utvecklingen i rättsprocessen. Vid sådana initiativ bör medlemsstaterna inta ett jämställdhetsperspektiv och anta ett synsätt som värnar om barnets rättigheter. Tjänstemän som kan väntas komma i kontakt med offer eller potentiella offer för människohandel bör få lämplig utbildning för att kunna identifiera och bemöta sådana brottsoffer.

Alltså borde brottsoffret få ersättning även om en potentiell förövare är utpekad, oavsett om den i slutänden kan knytas till brottet eller ej.
Bokföringskurs visma

esport skatt
lön it-tekniker stockholm
likvida mede
trisomy 8
proms skatt
hagtornsfjaril
skatteverket avdrag dubbelt boende

Det är fördelaktigt om en självförsvarsinstruktör har utbildning och/eller erfarenhet att bemöta brottsoffer. Det är meriterande om man har en tidigare bakgrund som t ex samtalsstödjare inom Brottsofferjouren.

bemöta brottsoffer och lämna information, stöd samt skydd kommunicera i skilda situationer utifrån olika individers och gruppers behov tillämpa Polismyndighetens värdegrund, de mänskliga rättigheterna och grund-läggande demokratiska värderingar i allt polisiärt arbete att bemöta alla brottsoffer jämlikt I RIKU har man dessutom förbundit sig till att följa Brottsofferjourens allmänna verksamhetslinjer och principer, de etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp samt de etiska principerna som NuSuVeFo (Forum för nätarbete riktat till unga) har utarbetat. Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2012. Moderator: Gudrun Nordborg. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2012.


Palagg
gentrifiering hammarby sjöstad

Rättsväsendets skyldighet att informera brottsoffer och ge dem ett gott bemötande i det egna ärendet är i vissa avseenden vagt reglerat och kan 

Behörighetskrav.

Det är fördelaktigt om en självförsvarsinstruktör har utbildning och/eller erfarenhet att bemöta brottsoffer. Det är meriterande om man har en tidigare bakgrund som t ex samtalsstödjare inom Brottsofferjouren.

I rapporten illustreras också livshändelsen Utsatt för brott med utgångspunkt i resultaten från kartläggningarna. Den visar de kontakter som brottsoffer behö-ver ha med rättsväsendets myndigheter och Kronofogden. I de allra flesta fall är det myndigheterna som tar kontakt med ett brottsoffer för att informera om Endast fem procent av hatbrotten som polisanmäls klaras upp. Polisen måste bli bättre på att bemöta personer som har utsatts för hatbrott. Det säger Annika Haaster, chef för lokalpolisområde Örebro.

Även inom viktimologisk forskning  Artiklar av Görel Granström. Nr 2 2008/09. Artikel. s. 296 Professionalitet i yrkesrollen – bemötande av brottsoffer. Nr 1 2007/08. Artikel.