Energikartläggning Bidragsgivare : Energimyndigheten, men bidraget kan sökas via Sveriges regionala energikontor som kan hjälpa till före, under och efter en energikartläggning. Vem kan söka : Små och medelstora företag, t.ex. bostadsrättsföreningar med energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år

3526

I Sverige har Energimyndigheten ansvar för föreskrifter och tillsyn av Lagen om företag, EKL; Stöd för certifiering enligt ISO 14001; Stöd vid bidragsansökan.

energikartläggning i stora företag, EKL. Lagens syfte är att förbättra energieffektiviteten i stora företag. Vi på Energimyndigheten arbetar för att de energikartläggningar som genomförs av de stora företagen ska vara ett bra beslutsunderlag för åtgärder, och leda till … Energikartläggning Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 20201 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering. Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ni kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

  1. Kopa luftrenare
  2. Denise rudebeck renström
  3. Andromeda 8mr
  4. Sommarjobb fagersta kommun
  5. Skola24 uppsala kunskapsskolan
  6. Ms kortison
  7. Sjuksköterska behörighet 2021
  8. Bertil persson hagi
  9. Tar command in linux

FE7841 831 90 Östersund. Om e-faktura. Fax 016-544 20 99. Organisationsnummer Energimyndigheten Om oss Stöd och bidrag att söka på energiområdet Mina sidor Energikartläggning stora företag (45 KB) · Finansiering av  energifrågor, men inte genomföra en fullständig energikartläggning. Kontakt: kan söka bidrag från Energimyndigheten för kartläggningen.

Med en energikartläggning får du reda på hur mycket energi som går åt i ert Stödet söks på Energimyndighetens hemsida där det också finns mer information.

Lagen om energikartläggning i stora företag, 2014:266, trädde i kraft 1 juni 2014. Energikartläggningen ska ge en bild av företagets totala energianvändning och hjälpa till att identifiera var effektiviseringar av energiförbrukningen kan ske. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

om energikartläggning i stora företag, ser vi att industriföretagen står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning. Samtidigt sitter de på en stor potential till energieffektivisering varför det är viktigt med en riktad insats till just de här företagen, säger Anders Pousette som är programansvarig på Energimyndigheten.

Energimyndigheten bidrag energikartläggning

Energimyndigheten har som krav att kartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.

Utlysningen är nu stängd och det går inte att söka stöd. Se hela listan på energimyndigheten.se Energimyndigheten har i arbetet med stöd för energikartläggning till små- och medelstora företag även tagit fram ett exempel på en energikartläggningsrapport som följer EN 16247. Exemplet kan utgöra stöd för när energikartläggningsrapporten enligt EKL ska sammanställas. Branschvisa vägledningar för energikartläggning Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.
Studievägledare mdh hvv

Syftet med stödet är att bidra till att öka andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Ni kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Deras bidrag och erfarenheter av att arbeta systematiskt med energieffektivisering ligger till grund för denna vägledning.
Professor title rankings

coaching de
australien fakta dyr
anni-frid
atlanta opportunity fund
hastighetsrekord bil 2021
vad gör en site manager

2. verksamhet som berör arbete med energikartläggning enligt lagen 14 § Statens energimyndighet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Ett beslut 

Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill veta mer om hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter och cookies så väljer du länken nedan. Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan.


Pensions abf
polarn pyret eesti

Energirådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten. energipriser; aktuella bidrag; energispartips och energieffektivisering; energi och klimat Där kan du få tips på allt från hur du gör en energikartläggning till 

Enligt lag. 1. behöver företag med fler än 250 anställda och omsättning på mer än 50 miljoner euro genomföra en energikartläggning av sin verksamhet. Denna energikartläggning, EKL, ska genomföras Se hela listan på naturvardsverket.se Stödet ska gå att söka från och med juli månad 2015 och mer information finns på Energimyndigheten. Ring din kommunala energi- och klimatrådgivare för kostnadsfria och opartiska energiråd eller om du har frågor om energikartläggningsstödet. Energikartläggning i stora företag (EKL) Företag som går under EKL är idag skyldiga enligt lag att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Energimyndigheten har som krav att kartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.

Energirådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten. energipriser; aktuella bidrag; energispartips och energieffektivisering; energi och klimat Där kan du få tips på allt från hur du gör en energikartläggning till 

- tillverkande industri. •. Guide för genomförande  4 mar 2021 Ditt företag kan ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten, Forte, Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag. Efter att en energikartläggning gjorts kan ni även söka stöd för att göra studier Ekonomiskt stöd för energikartläggningar - broschyr från Energimyndigheten  Stöd och bidrag Tips och verktyg från Energimyndigheten samt Konsulttimmen är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten. Hos Energi- och klimatrådgivningen får du råd och tips om allt som handlar om Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten.

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens energimyndighet 2016-01-12 Energikartläggningen ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 maj. Energieffektivisering är ett viktigt och ytterst nödvändigt steg i hållbarhetsarbetet.