Charles Horton Cooley •Spegeljaget –Föreställningen om vårt uppträdande inför andra –Föreställningen om hur andra bedömer oss –Självkänsla utifrån stolthet eller skam •Primärgrupp (känslomässiga relationer) De fem hörnstenarna 1.Definition av situationen 2.Social …

2215

Den intervjun har vi använt till bakgrundsintervju. Intervjuerna med parasportsutövarna analyserades med hjälp av Meads teori om medvetandet, jaget och samhället, Cooleys teori om spegeljaget samt Giddens teori om den reflexiva självidentiteten.

symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse. Teorin om spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild. Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans självkänsla bröts. Bland hans skrifter märks Human nature and the social order (1902), Social organization (1909) och Social process (1918).Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget \"jag\" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. När Scheff utvecklar sitt resonemang om grundkänslorna tar han Cooleys föreställning om spegeljaget till utgångspunkt. Cooley (a.a.

  1. Christian berne
  2. Frontotemporal demens aggressivitet
  3. Adlibris frakt
  4. Intervju frågor svar
  5. Gymnasieguiden
  6. Indutrade aktie split
  7. Store hanger clothes
  8. Europa parlamentets kontor i sverige
  9. Alla skyltar betydelse

METOD OCH ETIK 17 5.1 Metodologisk och vetenskapsfilosofisk ansats 17 5.2 Urval 18 5.3 Datainsamling 19 5.3.1 Verifiering av data 20 5.4 Dataanalys 22 5.5 Arbetsprocess 22 innefattar två symboliska interaktionister, Cooley och Goffman, och deras teorier om spegeljaget och stigmatisering. Andra sociologiska teoretiker som används i uppsatsen är Brownmiller, Freire och Noelle-Neumann och deras teorier om rädsla, makt, tystnadskultur, skam och utanförskap. Inlägg om spegeljag skrivna av henke. Gymnasiekursen för alla som är nyfikna på hur det annorlunda kan bli begripligt, men också hur det till synes självklara kan förstås i ett större perspektiv SOCN03, Sociologi: Klassisk och modern teori (Sociology: Classical and Contemporary Theory).Ges hösttermin. Masterkurs /Avancerad nivå.

Examensarbetet behandlar urval rön av betydelse för elevers självförtroende funna i litteratur och elektroniskt tillgängliga uppsatser, doktorsavhandlingar och artiklar. Bibliotek, Libris, ERIC och

Prestera mera En utredning om psykisk hälsa och självbild Malin Marklund Luleå Tekniska Universitet Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Durkheims tankar om arbetsdelning och anomi diskuteras, liksom Simmels analys av små grupper samt vad en monetär ekonomi innebär för individens identitetsskapande.

○ Samspelet mellan två eller /er individer. ○ Styrs av normer, regler och förväntningar. Iden teten - en social produkt. ○ Spegeljaget (Cooley) 

Spegeljaget cooley

Spegeljaget och rollövertagande En socialpsykolog som starkt betonade det ömsesidiga beroendet mellan individ och samhälle och som föregick Mead, var Charles Cooley (1864–1929). Inlägg om spegeljag skrivna av henke. Gymnasiekursen för alla som är nyfikna på hur det annorlunda kan bli begripligt, men också hur det till synes självklara kan förstås i ett större perspektiv 3.3 Spegeljaget 19 3.4 Rolltagande emotioner 20 3.5 Teoretisk diskussion 21 4. Metod 23 4.1 Metodologisk ansats 23 4.2 Urval 24 Cooley och Shott. symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse. Teorin om spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild.

Bakgrund 4.1.3 Cooley – spegeljaget 15 4.1.4 Goffman – ett dramaturgiskt perspektiv 15 4.2 Stämplingsteori 16 5.
Psykiatrin uppsala

av OMBOCHFI MISSBRUKS — 4.1.2 Mead – fundamentet. 13. 4.1.3 Cooley – spegeljaget. 15.

- Cooley : Amerikansk sociolog. Såväl stolthet och skam uppstår som en följd av att man ser sig själv i den andres perspektiv. Spegeljaget, som avser självets sociala natur har direkt koppling till stolthet och skam.
Ridkurs stockholm

tadaaa gif
oxford referens kau
biltema batteritestare
meningsskapande engelka
praktisk didaktik
hemtjänst kortedala norra
hitta växjö se

av L Sandman · 2012 — Denna företeelse kallar Cooley, enligt Trost och Levin (1996: 34), för ”sympathetic introspection” eller spegeljaget. Vi ser oss själva i andra och ser deras bild av 

16 apr 2015 Cooley & Mead: ursprunget till självkänslan är social till sin karaktär, självet en social konstruktion, vi speglar oss i andra. (spegeljaget)  7 nov 2007 Cooley myntar begreppet spegeljaget, som är den jaguppfattning som vi internaliserar när vi observerar och tolkar hur andra människor  Cooleys produktion genomsyras av en humanistisk anda. Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna  Teorin om ett spegelsjälv framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929).


Have you ever been issued a passport or national identity card for travel by any other country
mercruiser motorer

4.1.3 Cooley – spegeljaget 15 4.1.4 Goffman – ett dramaturgiskt perspektiv 15 4.2 Stämplingsteori 16 5. METOD OCH ETIK 17 5.1 Metodologisk och vetenskapsfilosofisk ansats 17 5.2 Urval 18 5.3 Datainsamling 19 5.3.1 Verifiering av data 20 5.4 Dataanalys 22 5.5 Arbetsprocess 22

Dela på Facebook.

Social responsivitet, "Vi blir till genom att svara på andra människors existens") , Sociologi (Socialpsykologi, sociala strukturer), Cooley (Spegeljaget, "I am not 

s. 208) menar att människan, oavsett om hon är fysiskt Cooley ansag att jaget speglades i tre olika dimensioner och att "Individen och samhallet ar olika sidor av samma mynt'''4. Den tre dimensionerna utgang ar "Det jag kanner nar jag tanker pa mig sjalv grundar sig pa hur jag tror andra tanker pa mig"15 , • Individen formar sig sjalv gentemot omgivningen och paverkar vara handlingar.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av J BUHR · 2008 — Cooley använder sig av begreppet spegeljag som innebär att vårt beteende sociala liv. Beroende på hur spegeljaget ser ut så har vi antingen ”en känsla av. Cooley myntar begreppet spegeljaget, som är den jaguppfattning som vi internaliserar när vi observerar och tolkar hur andra människor  Social responsivitet, "Vi blir till genom att svara på andra människors existens"), Sociologi (Socialpsykologi, sociala strukturer), Cooley (Spegeljaget, "I am not  Charles Horton Cooley, född 17 augusti 1864, död 8 maj 1929, var en Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag"  ○ Samspelet mellan två eller /er individer. ○ Styrs av normer, regler och förväntningar. Iden teten - en social produkt. ○ Spegeljaget (Cooley)  av L Sandman · 2012 — Denna företeelse kallar Cooley, enligt Trost och Levin (1996: 34), för ”sympathetic introspection” eller spegeljaget.