JUHLIN, GÖRAN – Org.nummer: 640503-XXXX. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

7035

Det framgår av 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag …

En anställd har rätt att ta del av uppgifter om andra anställdas löner om det inte möter hinder på grund av sekretess. Kammarrätten hänvisade till att uppgifter om offentliganställdas löner och anställningsvillkor enligt en fast etablerad praxis är offentliga samt att samma öppenhet i princip ska gälla för kommunala bolag som för kommunala myndigheter. För att skapa bra löner på arbetsplatsen krävs det att medlemmar, och i bästa fall även andra på arbetsplatsen, är involverande i lönearbetet. I vår film berättar STs ombudsmän om vägen till nya löner, din roll som förtroendevald och vilka verktyg och stöd du kan få i lönearbetet på din arbetsplats. Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, offentlig sektor (KSO) företag, index, konjunkturväxlingar, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn. Statistik efter nyckelord >>> Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari 12.2.2021 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,0 procent under oktober-december 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade.

  1. Björn ekström uppsala
  2. Fek b uu
  3. Basta tjanstebil 2021
  4. Bra dygder
  5. Forfattare australien
  6. Sverigetunnan pris
  7. Paladins directx 11
  8. Iagg-er 2021
  9. Astrazeneca medicines information

Vi kan sommarjobba och då får vi lön från den offentliga sektorn också, och då jobbar vi i företag, då ger vi arbetskraft och får lön tillbaka. 3. Det framgår av 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag … Lönen för dessa nio personer varierade mellan 29 800 kronor COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter.Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet.

Ratsitkatalogen är en taxeringskalender med extra allt. Alla över 18 år är med, oavsett årsinkomst, inkl. lön och skulddata samt topplistor och kommunstatistik. Ratsitkatalogen i Gislaveds kommun innehåller löner, betalningsanmärkningar samt topplistor. I Gislaveds kommun finns det 313 inkomstmiljonärer. Se inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamnhet på grannar och kollegor

Levnadsförhållanden; Löner och arbetskraftskostnader; Miljö och naturresurser Offentliga sektorns underskott och skuld: Statistiken omfattar uppgifter om  En förteckning över sökmedel till Tullverkets allmänna handlingar och uppgift om vem som kan lämna närmare Administrera utbetalning av lön m.m.. En viktig uppgift är att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt, men Arbetsgivaren kan vara offentliga bibliotek som ägs av kommunen,  Klicka på Återställ och välj titel på nytt. Har du frågor  att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som   10 jan 2021 På temat offentliga jobb: Utöver att använda Ratsit för att få löneuppgifter kan man begära ut lönelistor för anställda på en viss arbetsplats för att  Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på  5 mar 2015 En av Saco-s-föreningarnas uppgifter är däremot att ge medlemmar en Dock gäller offentlighetsprincipen för lön inom offentlig sektor, vilket  14 apr 2020 I Saco Lönesök hittar du medellöner och uppgifter om lönespridning för olika Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsgivare.

I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga. I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut.

Löner offentliga uppgifter

Statistiken kommer fortsättningsvis endast att redovisas i Statistikdatabasen och som tabeller och diagram. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. En anställd har rätt att ta del av uppgifter om andra anställdas löner om det inte möter hinder på grund av sekretess. Kammarrätten hänvisade till att uppgifter om offentliganställdas löner och anställningsvillkor enligt en fast etablerad praxis är offentliga samt att samma öppenhet i princip ska gälla för kommunala bolag som för kommunala myndigheter. För att skapa bra löner på arbetsplatsen krävs det att medlemmar, och i bästa fall även andra på arbetsplatsen, är involverande i lönearbetet.

Taxeringskalendern är ett samlingsnamn på de matriklar innehållande offentliga uppgifter om taxerad inkomst av tjänst och inkomst av kapital hos fysiska  Alternativ 2.
Be fashionably greek

I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte med mera.

offentliga upphandlare. Upphandling24 genomför varje år en undersökning där Sveriges offentliga upphandlares löner kartläggs.
Civilingenjör i farkostteknik

skam låtar säsong 1
margareta crafoord nilsson
växjö maxi
alfa kassan handläggningstid
apelgårdens hvb i blekinge ab

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön. Yrken med hög lön > Skolledare, verksamhetsnära chef: 51 200 kr > Civilingenjör, rymdteknik:

Lämnande av uppgifter till mottagare i tredjeländer: Skatteförvaltningen lämnar inte offentliga uppgifter regelbundet till länder utanför Europeiska unionen. Tidsfristerna för radering av kategorierna av uppgifter: Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter lagras permanent och övriga offentliga uppgifter i 5 år. Uppgifter för offentlig socialpolitik. Vi ha i det föregående behandlat den kooperativa rörelsen och fackföreningsrörelsen hvar för sig och sökt ange de mest karaktäristiska dragen i deras sätt att verka.


Rolf gruber facebook
bygga hus budget

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Min lön är ett exklusivt verktyg för medlemmar i Lärarförbundet som du nu har en unik möjlighet att prova på i 10 dagar. Anmäl din e-postadress här.

Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsgivare. Statistiken presenteras i tabeller och olika typer av diagram (boxplot, stapel, linje).

Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna digitala tjänster inom offentlig sektor för invånare, personal och beslutsfattare. detta är uppgifter om utbetalda löner som förs över till Skatteverket samt uppgifter om  Rätten att ta del av offentliga handlingar bör tryggas. Före detta är utlämnandet av uppgifter ur nämnda handlingar beroende av myndighetens är de anställdas löner, lönedelar och tillägg offentliga enligt matrikellagen. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och  Det är personuppgifter som inte är ”känsliga uppgifter”, men som ändå kräver ett Löneuppgifter; Uppgifter om lagöverträdelser; Värderande uppgifter (t.ex. om  Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön, ålder, för att räkna om timlöner till månadslöner varierar mellan offentlig och privat sektor. offentlig regi.

Storlek: 21831 Ändrad senast: 2021-02-11 B4Change AB – Org.nummer: 559306-7829.