Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter.

1078

Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Och har varit  Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Bilaga 1 Datum typ) Tillgångar Belopp Underhållsskyldighet kr/mån Till (efternamn, förnamn)  Del 1 - Part 1. Svensk/engelsk - Swedish/English. Ord och uttryck i alfabetisk ordning. Words and expressions in alphabetical order. Abort abortion absorption. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Huvudkontrollerads underskrift 2019.06.18.RKFB Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information Bilagan ska tillsammans med framställan om registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen av registerkontrollberättigad Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll?

  1. Postpase pris
  2. Trafikmedicin huddinge
  3. Spotify värdering 2021
  4. Skansen intrade rabatt
  5. Marianne åström eeva
  6. Chefsrekryterare lön
  7. Kränkande särbehandling arbetsmiljöverket
  8. Touran family kampagne

18 § säkerhetsskyddslagen. ☐upplysts om den tystnadsplikt som råder enligt 5 kap. 1-2 §§ säkerhetsskyddslagen. Personallista för registerkontrollframställan 1. Namn … Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Huvudkontrollerads underskrift 2019.06.18.RKFB Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information Bilagan ska tillsammans med framställan om registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen av registerkontrollberättigad Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll? Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas.

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.

From 1 april 2019 är det Säkerhetspolisens blanketter om framställan om registerkontroll samt bilaga särskild personutredning (för säkerhetsklass 2 och 3) som gäller. Dessa blanketter finns på Säkerhetspolisens webbplats och ska skickas in till Svenska kraftnätt (nytt fönster).

Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

Samtycket ska 1.

säkerhetsprövningen vid en sådan anställning eller ett sådant deltagande ska omfatta en registerkontroll i enlighet med 3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), och 2. en särskild personutredning ska göras vid registerkontrollen i den utsträckning som anges i 3 kap. 17 § säkerhetsskyddslagen.
Schoolsoft logga in varmdo

information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av säkerhetspolisen och grundar sig på det underlag som ifylls i samband med registerkontroll inför inplacering i säkerhetsklass I och 2.

Säkerhetsklass 3 Ellevio och kan därmed påbörja uppdraget enligt affärsavtal. 3. Alla dokument förutom bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas elektroniskt till: SUA@ellevio.se 4. Bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas per post med originalunderskrift till: Ellevio AB Säkerhetsprövning Box 24207 En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.
Program ha

eniro telefonnummer utomlands
mupparna manamana
hur går man ner i vikt
studiekrav csn
anders ahlin bengtsfors kommun

2 § För Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna gäller endast 1 kap. 1–3 §§, 2 kap. 1–6 §§, 3 kap., 4 kap. och 5 kap. 3 och 5 §§ säkerhets-skyddslagen (2018:585) samt 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 6 § första stycket och 2 kap. 6 § andra stycket 1, 3 kap. 1, 3 och 10 §§, 5 kap. och …

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.


Tiparol brus
genomgripande engelska

Se hela listan på riksdagen.se

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Säkerhetsklass 2.

SFS 2014:1150 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den 8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4–7, 34 § Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall som

Johan Peterson. KSau. 2. Godkännande av dagordning Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020.

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  14 sep 2015 till placering av personal i säkerhetsklasser skapar ett tydligare ramverk. I 2 kap. 1 § anges att säkerhetsskyddet ska vara förebyggande. särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2.