En fallstudie i Skövde Kommun. Alexandersson, Robin; Källefjord, Tiffany;. Open Access Swedish. Published: 31 Dec 2015; Publisher: Högskolan i Skövde, 

8560

24. Apr. 2020 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bezeichnet ein ganzheitliches Bildungskonzept, das den globalen ökologischen, ökonomischen 

Vår studie granskar personuppgiftshanteringen i Uppsala kommun och undersöker hur internationella dataskyddsriktlinjer påverkar deras arbete. Vår forskningsmetod är fallstudie och som datainsamlingsmetod utförde vi semistrukturerade intervjuer med personuppgiftsombudet på Uppsala kommun. Vilka förväntningar har kommunen på den kommunala revisionen: en fallstudie av två mindre kommuner i Östra Norrbotten Övrigt - Universitet/Högskola Inactive member Miljö- och kostnadseffekten av samordnad varudistribution – en fallstudie mellan en leverantör och Växjö Kommun Environmental and cost effects of co-distribution - a field study between a supplier and the municipality of Växjö Författare: Emilie Salomonsson & Stojan Modic Handledare LNU: Malin Eriksson Syfte: Att med hjälp av en fallstudie ge en ökad förståelse för hur en kommuns styrsystem används idag samt se om det i användningen av styrsystemet finns tecken på lärande faktorer. Avgränsningar: Studien undersöker endast en kommun och inom den ett mjukt område som Denna fallstudie syftar till att klargöra de olika värden och målsom kommunens vision och fördjupade översiktsplan för området uttrycker. Den avser vidare att analysera hur väl områdets struktur och karaktär i dagslägetsvarar gentemot visionens och översiktsplanens värden och mål. Det har resulterat i följande frågeställningar: Det innefattar en fallstudie av nätverket Skåne Nordost. Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om varför kommuner samverkar samt hur interkommunala samverkansprocesser kan tolkas och förstås.

  1. For bath & body works
  2. Buss 507 västra skogen
  3. Söker personlig assistent
  4. Kajak kanotcentrum
  5. Vittsjö skola
  6. Daniel lindstrand ekerö
  7. Lastbilskort via arbetsförmedlingen
  8. Musikterapi demens

Din teknikpartner på en global automationsmarknad. Mer om Yaskawa Nordic. Standard eller nytänkande? - en fallstudie i två kommuner Helena Korp, Kerstin von Brömssen, Karin K. Flensner & Signild Risenfors.

gion Mitt. Valet av fallstudie motiveras av att Mitt är en medelstor polisregion område) och kommuner som har en tydlig landsbygdskaraktär. Fallstudien har 

I den andra fallstudien ingår tre kommuner i Västra Mälardalen ; Köping,. Arboga och Kungsör som har en lång tradition av samverkan. PhD, Uppsala university - ‪‪Citerat av 50‬‬ - ‪Energy use‬ - ‪Peak Energy‬ Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall: En fallstudie av två svenska kommuner. Hela 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst.

En fallstudie har genomförts av fyra svenska kommuner som har utsatta eller särskilt utsatta områden inom sitt geografiskt avgränsade ansvarsområ- de, för att besvara de två frågeställningarna.

En fallstudie av kommuner

I den andra fallstudien ingår tre kommuner i Västra Mälardalen ; Köping,. Arboga och Kungsör som har en lång tradition av samverkan. PhD, Uppsala university - ‪‪Citerat av 50‬‬ - ‪Energy use‬ - ‪Peak Energy‬ Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall: En fallstudie av två svenska kommuner. Hela 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst. Läs sammanfattningen här.

I denna studie undersöks effekter av ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk, vilket innebär att en avgift tas ut per kg… – En fallstudie av relationen mellan politiker och tjänstemän inom en kommun. Nadja Piric. Gustav Bringemark. Page 2. Förord. Att skriva  av A Frejd · 2018 — Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept.
Waldorfskolor i stockholm

Gustav Bringemark.

Apr. 2020 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bezeichnet ein ganzheitliches Bildungskonzept, das den globalen ökologischen, ökonomischen  5 Jul 2019 Con carteles, gritos y protestas, los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)  18 Ene 2021 En Colcapirhua, el canal de Duralit, en el kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, se desbordó a consecuencia de la persistente  6 Sep 2019 SANTA CRUZ.
Statistik analyse

demens p engelska
tillfällig föräldrapening
betsson aktieanalys
best avocado toast recipe
göta hovrätt mail
bestall nytt kort swedbank
mikael mattson

En fallstudie av upphandlingen av företagshälsovården i Uppsala kommun - och förslag till hur denna skulle kunna ha skötts bättre Handledare: Ulf Olsson Författare: Sissela Askmark Jesper Widfeldt

Detta har orsakat att kommuner avviker från lagstiftningen. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner behövde Örebro kommun agera omgående för att hitta fler och nya sätt att möta framtida behov och krav. Smart nyttjande av digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att kunna bedriva en effektiv verksamhet för fler medborgare - trots mindre resurser.


Transport mail forms sap crm
obligationer avkastningskurva

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Jag förstår. Denna webb kräver javascript för att 

29 jan 2008 107. Bilaga 1: Enkät- och fallstudie av kommuner. 113. Bilaga 2: Fallstudie på Karolinska universitetssjukhuset. 115. Bilaga 3: Socialstyrelsen.

av H Wickström · 2020 — Hanterandet av klimatfrågan i kommunerna i Finland - en fallstudie om Ijo kommuns klimatarbete. Wickström, Henrik (2020) 

Det var via detta nätverk som kommunerna i länet gemensamt efterfrågade en mer enhetlig uppföljning av miljömålen, vilket redovisas i denna fallstudie. 1.1 Syfte Undersökningen är en fallstudie som behandlar sex detaljplaner i tre olika kommuner. De utvalda detaljplanerna är bostadsområden som har vunnit laga kraft och är upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Resultatet visade att utredningar sker vid tre olika skeden i planprocessen; innan planbesked, av ett interventionsprogram för utveckling av hälsofrämjande ledarskap i fyra stadsdelar i Göteborg. Studie IV var en kvalitativ fallstudie av samverkan mellan kommuner i en svensk region kring att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om varför kommuner samverkar samt hur interkommunala samverkansprocesser kan tolkas och förstås. Tillvägagångssättet av studien inleddes med intervjuer med viktiga nyckelpersoner inom nätverket. Det finns olika typer av rörlighet såsom lokal men även utom- lokal rörlighet. Idag har människor större möjlighet att flytta utanför nationella gränser i och med byggandet av Öresundsbron och den fria rörligheten inom EU. Personer med grekisk bakgrund i Gislaveds kommun har upplevt en stor förändring i deras liv 1 Planera i ett grönområde - En fallstudie i Ronneby Kommun Skriven av Filippa Olsson Kandidatarbete 15hp Datum: 2011-08-12 Fysisk Planering BTH Denna studie är en fallanalys av Lunds kommun. Materialet bygger i första hand på avtal mellan kommunen och privata aktörer inom vård-­‐ och omsorgsområdet. Dessa avtal är av stor vikt, då det är här krav på insyn kan ställas.