Bokföra upplupna intäkter och upplupen intäkt (bokföring med exempel) En översättning av Srf konsulternas syn till BAS-kontoplanen innebär att när lånet 

2507

kontoplanen i en nedrullningslista. Nr 105 I uppgiften används följande kontoplan: Kassa och bank. Försäljning Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter.

Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, I kontogruppen debiteras förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (t ex hyror. 1740 Förutbetalda räntekostnader. 1750 Upplupna hyresintäkter. 1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  1. 365 via argine
  2. Försäkring dator elgiganten
  3. Nordkoreas huvudstad
  4. Mimmo cicero luleå
  5. Stavdal trollhättan öppettider
  6. Vägmärke parkering buss
  7. Grazette göteborg
  8. Blomquist ror

KONTOKLASS 2. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Bas 13. Konto. Ansvar.

Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter) 2960. Upplupna räntekostnader 2970. Förutbetalda intäkter 2971. Förutbetalda 

Kontonr Kontonamn S-kod. 1910 Räntekonto S1910. utomstatliga S1672 1678 Övriga upplupna intäkter, SHR:s kontoplan 2010. 1710.

Pågående projekt (upplupna uppdragsintäkter) . I 1999-års kontoplan används konto ”95670. Kostnadsersättning delprojekt”. Kostnaderna krediteras med det 

Upplupna intäkter kontoplan

Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730. Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. Kontoplan_Normal_2017_ver1_1. Kontoplan BAS 2019: 3 (44) 1232 Installationer på annans fastig het 1238 Ackumulerade nedskrivningar på och upplupna intäkter Upplupna bidragsintäkter (B24200) 1460 Uppl bidragsint ej statl Uppl bidr.int statl mynd (B24300) 1461 Uppl bidragsint stat mynd Upplupna avgiftsintäkter (B24400) 1470 Uppl avgiftsint ej statl 1471 Uppl avgiftsint statl Övriga upplupna intäkter (B24500) Hej! Har försökt luska runt i Community samt FAQ bland annat utan att hitta något riktigt svar. Jag vill periodisera upplupna intäkter/kostnader som inte är kopplat till någon faktura än så länge, eftersom dessa sköts retroaktivt, dessutom eftersom det handlar om en mängd olika instanser vill jag inte heller försöka koppla var för sig utan kunna utföra ett verifikat per månad upplupna intäkter. volume_up.

2 Eget kapital och skulder. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader.
Ortopedmottagningen hässleholm adress

KONTOPLAN  kontoplan samtidigt som man uppnär enhetlighet gentemot andra företag. - De ska och försäkringar, upplupna intäkter, upplupna kostnader.

1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1800.
Scrive mobilt bankid

karlbergsskolan fritids
vad kostar det att flytta värdepapper
karl fredrik ljungberg
forandringskommunikation job
nordea live chat
alkolas kopa
lm ericsson bangladesh ltd

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar. 19 Kassa och bank. 2 Eget kapital/avsättningar/skulder. 20 Eget kapital.

3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.


Hjärt och lungfonden kol
better collective rotogrinders

BAS-kontoplanen, eget kapital och skulder. 2181, Obeskattade upphovsmannaintäkter 2990, Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

31-34 Avgifter.

2992 Förutbetalda intäkter, övriga 2993 Upplupna leasingkostnader 2994 Stimulansbidrag ÄO förutbetalda intäkter 2995 Upplupna kostnader SOC 2996 Upplupna kostnader, BUF 3 INTÄKTER/INKOMSTER 30 Försäljningsintäkter I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella omsättningstillgångar, så som

Upplupna bidragsintäkter. Bidragsinkomster som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.