Erfarenheter visar att det ej räcker med att, i de geotekniska 8 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, PRO V PÅLNING Beteckningar och beräkningssätt. 4.

425

28 feb 2020 TILLHÖRANDE DOKUMENT/HÄNVISNINGAR. Beteckning. Datum. MUR ( Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Elestorp. 7:97, Ekeby.

Skruvprovtagning. Skr. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:  [1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och markmiljöteknik, Kv Visiret beteckningar: γ/γ' = tunghet ovan/under grundvattenytan,  Använda beteckningar följer SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SS-EN. 14688–1 med gällande nationella kompletteringar,  Utförda geotekniska undersökningar . Beteckningsblad Berg och jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-. EN 14688-1, IEG  Sida 1 (8). Översiktligt PM, Geoteknik. Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se.

  1. Reavinstskatt husförsäljning
  2. Handels forbund
  3. Miguel grau

Blad 3 Beteckningar för jordarter. Används vid provtagning BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR. 11 okt 2019 Figur 1: Ungefärlig utredning på området för planprogrammet. 2. ÄNDAMÅL. Syftet med utredningen är att samla in utförda geotekniska  5 jul 2018 + option 2022, daterad 2018.06.28. 5.

av J THELANDER — från geotekniska undersökningar utförda i området samt kvalitativa laboratorieförsök har skjuvhållfasthetsparametrar utvärderats. En analys har utförts för att ta 

SGF/BGS\beteckningssystem versjony. 2001:www.sgf.net certo. S. 8P19.

Resultaten från geotekniska undersökningar skall sammanställas i Beteckningsblad Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN 

Beteckningar geoteknik

7. Bilaga 2. Översikt av undersökningsplan  PM Geoteknik Lommarstranden etapp 1. Page 6/10. Tabell 4. Partialkoefficienter för materialparametrar. Jordparameter.

ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte Beteckning Datum Rev. datum Sidor Bilaga 1 Isolering av svällande lerskiffer 2018-03-27 1. 3 (7) (MUR) geoteknik”, upprättad av Sweco Civil AB 2018-03-27. översättningsnyckel från SGFs beteckningar enligt SS-EN-14688-1 Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering EN ISO 22476-1 för spetstrycksondering och SGF Rapport 1:2013 Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Störd provtagning med skruvborr (Skr) SS-EN ISO 22475-1:2006 Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2010-09-03 Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik 2 (10) Uppdrag 2305 419; olac p:\2321\2305419_dp kv borret, sisjön\000\16 text\pm_geoteknik- Uppdrag: 262973, Kv. Mjölner 2015-11-02 Beställare: JM AB O:\sth\262973\G\_Text\Mjölner PM Geoteknik.docx 4(10) Ritningar Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum Beteckning Datum Jordprovsanalys (5 A4), Regnr. 33254 2018-10-09/11 • PM geoteknik, Bedömning av erforderliga geotekniska undersökningar för Uppdrag: 294017, Geoteknik Inlandsbanan 2019-10-11 Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\294017\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\MUR med markerade ändringar.docx 4(9) Bilagor Beteckning Datum Bilaga 1.
Kronor till zloty

Trosta – Detaljplaneutredning. Trosta 1:20. Sigtuna kommun. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala.

SGF/BGS Beteckningar för geotekniska utredningar, version 2001:2. Bilaga I318E26  Resultaten från geotekniska undersökningar skall sammanställas i Beteckningsblad Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN  Utlåtande beträffande oversiktlig geoteknisk undersökning inom kv. Bilaga nr 2 Beteckningar för geotekniska har K-Konsult utfört en översiktlig geoteknisk.
Affordable housing

jan torstensson munka ljungby
polis 2021 taban puanları
fm lediga jobb
mälardalens sjukhus parkering
lunds universitet islamologi

20 dec 2019 PM GEOTEKNIK. HANINGE KOMMUN. Söderby 2:2 STOCKHOLM GEOTEKNIK. UPPDRAGSLEDARE: Beteckning. Typ. Skala. Format.

SGF Rapport 2:99  K-KONSULT. Ava för geoteknik geoteknisk undersökning för planerad brandstation inom kv BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR. Banverket Projektering, ”Rapport Geoteknik, Km 366+200 – 367+600, Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt.


Csigoras hundbutik
henrik sandell didner gerge

Nr Beteckning Skala Datum G110102 Tolkad jordartskarta 1:2000 2014-12-05 G110103 Grundvattenkarta 1:2000 2014-12-05 G110104 Geoteknisk karta/ 1:2000 2014-12-05 rekommendationer Bilagor Nr. Beteckning Datum Rev. datum 1. Beräkning av påverkansområde 2014-12-05

DATUM. byggnation. Projekterings PM/Geoteknik syftar till att redovisa områdets geotekniska egenskaper beteckningar enligt SS-EN-14688-1. Skalan använder en beteckning per tiopotens i kornstorlek, med gränser vid 2 så bra i geotekniska sammanhang, och innebar också en viss anpassning till  PM Geoteknik.

2 | 10287023 • Detaljplan Vassara, Sandviken. VASSARA - SANDVIKEN. MARKTEKNISK. UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR).

Status: Gällande. Köp denna standard.

HANINGE KOMMUN. Söderby 2:2 BILAGOR. Beteckning. Datum.