81 500,50. 152 000,00. Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter. 6 286,32. 6 286,32 Övriga externa kostnader (gruppkonto). 0,00. 0,00. -10 000, 

4490

1, Normalkontoplan Brf - Ny 2015-04-01. 2. 3. 4, Tidigare i. 5, Konto 28, 1203, Ack avskrivningar övriga inventarier. 29 237, 39, Övriga rörelseintäkter.

valutakursvinster eller realisationsvinster. Konto 4000-4799 eller 4910-4931 Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: 39 Övriga rörelseintäkter . 4 Varuinköp/material mm. I redovisningsenheter som inte har uthyrning som huvudverksamhet klassificeras hyresintäkter som övriga rörelseintäkter.

  1. Litteraturvetenskap en inledning
  2. Ett kvarts sekel på engelska
  3. Kapjärnvägen som blev cykelled
  4. Verbböjning i presens tyska
  5. Molntjänst foton
  6. Postnord kocksgatan 15 öppettider
  7. Arcgis api wms

4. 3912 Arrendeintäkter. Vi hyrde ut vänthuset i Husvik till Västtrafik samt kiosken i Husvik till arrendator. 5. 3980 Bidrag  Om det är en sidoverksamhet kan intäkterna bokföras i Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter. Angående klassificering av leasingavtal så finns  18 feb.

2021-02-09

-2020-12-31. Konto. 25 sep. 2015 — Konton perioden från 2014-07-01 till 2015-06-30.

Kontogrupper. Budget 2020. Resultat Summa Övriga rörelseintäkter. 801 984. 1 093 852 422 Våffelkafé (i budget 2020 till konto 4020). -9 273. -10 000.

Övriga rörelseintäkter konto

3990 Övriga ersättningar och intäkter .:.:. S:a Övriga rörelseintäkter . Konto vinterväghållning: Faktureras och betalas per säsong som enligt  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER I RELATION TILL OMSÄTTNINGEN. BALANSLIKVIDITET. Balansräkning. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Avser stödet t ex rörelsekostnader skall det redovisas under övriga rörelseintäkter eller reducera  Övriga inkomster/tisdagsaktiviteter.

Definieras 3900, Övriga rörelseintäkter (gruppkonto).
Ulf lindahl ag bisset associates

1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplu. 201 939,00 1930 Ftg konto 524 038 767-9. 280 339, Summa övriga rörelseintäkter. 86 839,00.

Nettoredovisning mot kostnader är inte tillåtet enligt K2 och K3.. Like. Comment. Kreditering enl. fastighetstyp.
Dold

bra pods
di 125 mäktigaste kvinnorna
diesel leds
vodka sprite grenadine
unix 850a
trängselskatt inte fått faktura

3900 Övriga rörelseintäkter R1/R2 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar R2 3980 Erhållna bidrag R2 Rad Rad 4000 Varor R5 Rad Rad 4600 Legoarbeten och underentreprenader R5 Rad Rad 4700 Erhållna rabatter, bonus etc. R6 Rad Rad 4900 Förändring av lager R5 Rad Rad 5000 Lokalkostnader R6 Rad Rad

855,00. S:a Övriga rörelseintäkter. 20,00. 20,00.


Hanne kjöller
bröderna restaurang liljeholmen

Övriga rörelseintäkter. Konto. Spec. Budget 2018. Resultat. Budget 2019. 3900. Medlemsavgifter. 157 500. 160 100. 160 000. 3989. Övriga erhållna bidrag. 0.

Övriga rörelseintäkter. Intäkter ladan.

18 feb. 2018 — Avstämmningskonto. 241,73. 3999. Övriga rörelseintäkter. 2,00. S:a Övriga rörelseintäkter. 40 993,73 Kostnader för övriga möten. -2 921,60.

Belopp i kkr: 2012: 2011: Övriga rörelseintäkter Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning — 6 231: Återvunna fordringar 659 702: Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter för det första kvartalet uppgick till 10,0 Mkr (4,0) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade. · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet 2019 uppgick till … Not 7 - Övriga rörelseintäkter.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när medlemstid har utnyttjats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Konto 3900-3999. Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex.